Vakıf Kimliği

Egeden Vakfı Mütevelli Heyeti

Z. Kısmet BAKİOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmiş

1972 İstanbul doğumlu olan Z.Kısmet Bakioğlu, lisans eğitimini New York’ta, Rochester Institute of Techonology Üniversitesinde Uluslararası İş Ekonomisi üzerine tamamladı. Üniversite hayatı süresince, aile şirketinde deneyim kazanan Bakioğlu, ardından Arthur Andersen danışmanlığındaki Fako İlaç Fabrikasında yer alma şansına sahip oldu.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Kızılhaçta çeşitli ilk yardım kurslarına katılan Bakioğlu, Ekim 2014’te 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi’ne, yine aynı yıl Uluslararası Ruhsal Travma Toplantılarına katılım göstermiş; 2016 Mart ayında ise, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Adli Tıp tarafından ‘Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıbbi ve Psikolojik Yaklaşımlar Eğitimi’ Sertifika Programını tamamlayarak ‘Başarı Belgesi’ almaya hak kazanmıştır.

Amatör Denizcilik ve açık deniz dalgıçlığı belgesine sahip olan Kısmet Bakioğlu’nun hobileri arasında fotoğraf ve reiki de yer almaktadır. İyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Bakioğlu evli ve 2 çocuk annesidir.

E.Nur Furtun SÖKMEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Özgeçmiş

1974 yılında Samsun'da doğan Nur Sökmen ilk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünü bitirdikten sonra iki yıl Urfa Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve iki yıl Samsun Özel Ar Kolejinde rehber öğretmen olarak görev yaptı. Ardından atandığı Konak Rehberlik Araştırma Merkezinde 14 yıl  çalıştı, burada beş yıl bölüm başkanlığı görevini üstlendi. İki senedir Seferihisar Atatürk İlkokulunda psikolojik danışman olarak çalışmaya devam etmektedir.

2001 yılından itibaren “Travma ve Krize Müdahale”, “İhmal ve İstismar” konularında eğitimler almaya başladı ve İzmir'de "Travma ve Krize Müdahale" ekiplerinin oluşmasına öncü oldu. Çeşitli krizlerde ve travma durumlarında müdahale çalışmaları yaparken, travmaya müdahale ekiplerinin eğitimlerinde de yer aldı. Yanı sıra, 2007-2014 yılları arasında Anne Çocuk Eğitim Vakfında program eğitimciliği, süpervizörlük ve master eğitimcilik görevlerini üstlendi.

Nur Sökmen, Gestalt Terapi, Okulda ve Psikolojik Danışmanlıkta Transaksiyonel Analiz, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Birinci Düzey ve Çocuk&Ergen eğitimlerini alarak çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Figen ÇOK

Özgeçmiş

Lisans derecesini 1984 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamış ve 1987 yılında Araştırma Görevlisi olarak bu fakültenin akademik kadrosuna katılmıştır. 1993 yılında doktora derecesini almış ve aynı yıl yardımcı doçentliğe atanmıştır. 1994-1995 akademik yılında ABD Oregon State University  Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Bölümünde Dr. Liz Gray’ın evsahipliğinde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmış ve “Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Davranışları ve HIV/AIDS” konulu uluslararası araştırmanın Türkiye ayağını yürütmüştür. 1997 yılında “Eğitim Psikolojisi” alanında doçent ünvanı ve 2003 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde profesörlük unvanı almıştır. Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli görevler yürüttüğü Ankara Üniversitesinden 2010 yılında emekli olmuş ve Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.  Eylül 2012 den bu yana TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Figen Çok’un ergenlikte psikososyal gelişim, cinsel gelişim ve eğitim, yetişkinliğe geçiş, gençlik ve katılım gibi çeşitli konularda proje ve yayın etkinlikleri bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında ergenlikte psikososyal gelişim, benlik kurgusu, kendini gizleme, ergenlikte risk alma, ergenlikte stresle başa çıkma, romantik ilişkiler, beliren yetişkinlik, kimlik gelişimi, HIV/AIDS ve ergenler, cinsellik eğitimi, beden imgesi, ergenler ve medya, gençlik ve katılım gibi konular sayılabilir.  Yayın etkinlikleri arasında Türkçe ve İngilizce makalelerin yanı sıra Türkçe kitap ve ergenlik konusundaki ders kitabının Türkçeye çevirisi de yer almaktadır ve bu eser 2009 yılında TÜBA’nın ders kitapları ödülüne layık bulunmuştur. Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi BAP, AB Yaşam Boyu Öğrenme ve Gençlik programlarından LDV ve IP gibi çeşitli tabanlarda çoğu yürütücü olduğu çeşitli projelerde görev yapmıştır.  MEB tarafından yürütülen ERDEP (Ergenlik döneminde değişim) projesinde, İKGV ve YÖK ile yürütülen “Ergenlerin sağlık bilincini geliştirme projesi”nde  çalışmıştır. 

Çeşitli akademik kuruluşlara üyelikleri bulunan ve çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantının bilimsel kurulunda görev almış olan Prof. Dr. Çok, Avrupa Ergenlik Araştırmaları Derneği’nin (EARA)  başkanıdır. Prof. Dr. Çok evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. B. Müge Tamar KARAOĞLU

Özgeçmiş

1962 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi, aynı fakülteden 1991 yılında psikiyatri uzmanlığını, 1996 yılında çocuk psikiyatrisi uzmanlığını aldı. 1996 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Aralık 2011 tarihine kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı bölümde Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Biriminin sorumluluğunu ve EGEBAM (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Bağımlılık Araştırma ve Tedavi Merkezi) müdür yardımcılığını yürüttü. Psikodrama ve psikanalitik grup psikoterapisi alanlarında eğitim aldı ve 2004 yılında psikoterapist unvanına hak kazandı. 

Islahevlerindeki gençlerin ruhsal özellikleri, risk altındaki çocuklarda psikopatoloji, ergenlerde ayrılma bireyleşme, ergen depresyonu ve intiharları, ergenlerde kendini yaralama davranışı, ergenlerde aileye yaklaşım, bireyleşme ve kimlik sorunları, ergenlerde alkol ve madde kullanımı alanlarında çalışma ve makaleleri bulunmaktadır. 

Prof. Dr. Ümran KORKMAZLAR

Özgeçmiş

Ümran Korkmazlar,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümünden 1977 yılında mezun olmuş, Boğaziçi Üniversitesinde “Guidance and Psychological Counseling” ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde  “Gelişim Nörolojisi”  yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “6-11 Yaş İlkokul Çocuklarında Özel Öğrenme Bozukluğu ve Tanı Yöntemleri” tezini vererek tamamlamış, bu çalışması ile Türk Psikiyatri Cemiyeti Mualla Öztürk Araştırma ödülünü kazanmıştır. Korkmazlar, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 1998’de Doçent, 2004 yılında Profesör olmuş, 27 yıl hizmet verdiği bu bölümden 17.08.2007 tarihinde kendi isteğiyle emekli olmuştur. Ekim 2007- Şubat 2008 tarihleri arasında Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kuruluşuna katkıda bulunmuş Bölüm Başkanlığı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı,  Eylül 2008-Eylül 2009 tarihleri arasında Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı yapmış, kendi isteğiyle bu görevlerinden ayrılmıştır. Halen kurucusu olduğu Fide Danışmanlık Merkezinde çalışmakta, üniversitelerde çocuk-ergen gelişimi, psikopatolojisi ve müdahale yöntemleri konularında dersler vermektedir.
   
Korkmazlar 40 yıldır çocuk, ergen ve ailelerle çalışmaktadır. Öğrenme, okul, uyum, gelişim, travma sorunlarıyla çalışırken Bilişsel - Davranışçı Terapi, Aile Terapisi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisi ve özel eğitim tekniklerinden yararlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında çocuk-ergen ruh sağlığı, gelişim nörolojisi,  öğrenme güçlüğü, özel eğitim, aile terapisi, ergenlik psikolojisi, afet sonrası kriz müdahalesi, travma terapisi, EMDR terapisi alanlarında çeşitli çalışmaları yayınlanmıştır. 1999 yılından beri afet ve kriz alanında çok sayıda gönüllü çalışmaya önderlik etmiştir. Korkmazlar 2000 yılından bu yana Avrupa Çocuk Ergen EMDR Komitesinde Türkiye temsilcisidir. EMDR Türkiye Derneğinin kurucu üyelerindendir. EMDR Danışmanı olarak pek çok EMDR terapistinin yetişmesine/gelişmesine katkıda bulunmuştur. 2015 yılında “EMDR Avrupa Onaylı Çocuk&Ergen Eğitmeni” olmaya hak kazanmıştır.

A. Müge ÖSEN

Özgeçmiş

15 Ekim 1974 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun olmuş ve 1998 yılında Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışmaya başlamıştır. Kişisel gelişim koçluğu konusunda eğitim alan Ösen, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Halen Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Ösen evli ve 2 çocuk annesidir.

Yönetim Kurulu

Z. Kısmet BAKİOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmiş

1972 İstanbul doğumlu olan Z.Kısmet Bakioğlu, lisans eğitimini New York’ta, Rochester Institute of Techonology Üniversitesinde Uluslararası İş Ekonomisi üzerine tamamladı. Üniversite hayatı süresince, aile şirketinde deneyim kazanan Bakioğlu, ardından Arthur Andersen danışmanlığındaki Fako İlaç Fabrikasında yer alma şansına sahip oldu.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Kızılhaçta çeşitli ilk yardım kurslarına katılan Bakioğlu, Ekim 2014’te 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi’ne, yine aynı yıl Uluslararası Ruhsal Travma Toplantılarına katılım göstermiş; 2016 Mart ayında ise, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Adli Tıp tarafından ‘Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıbbi ve Psikolojik Yaklaşımlar Eğitimi’ Sertifika Programını tamamlayarak ‘Başarı Belgesi’ almaya hak kazanmıştır.

Amatör Denizcilik ve açık deniz dalgıçlığı belgesine sahip olan Kısmet Bakioğlu’nun hobileri arasında fotoğraf ve reiki de yer almaktadır. İyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Bakioğlu evli ve 2 çocuk annesidir.

E.Nur Furtun SÖKMEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Özgeçmiş

1974 yılında Samsun'da doğan Nur Sökmen ilk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünü bitirdikten sonra iki yıl Urfa Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve iki yıl Samsun Özel Ar Kolejinde rehber öğretmen olarak görev yaptı. Ardından atandığı Konak Rehberlik Araştırma Merkezinde 14 yıl  çalıştı, burada beş yıl bölüm başkanlığı görevini üstlendi. İki senedir Seferihisar Atatürk İlkokulunda psikolojik danışman olarak çalışmaya devam etmektedir.

2001 yılından itibaren “Travma ve Krize Müdahale”, “İhmal ve İstismar” konularında eğitimler almaya başladı ve İzmir'de "Travma ve Krize Müdahale" ekiplerinin oluşmasına öncü oldu. Çeşitli krizlerde ve travma durumlarında müdahale çalışmaları yaparken, travmaya müdahale ekiplerinin eğitimlerinde de yer aldı. Yanı sıra, 2007-2014 yılları arasında Anne Çocuk Eğitim Vakfında program eğitimciliği, süpervizörlük ve master eğitimcilik görevlerini üstlendi.

Nur Sökmen, Gestalt Terapi, Okulda ve Psikolojik Danışmanlıkta Transaksiyonel Analiz, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Birinci Düzey ve Çocuk&Ergen eğitimlerini alarak çalışmalarına devam etmektedir.

Deniz ERYILMAZ

Özgeçmiş

1965 İstanbul doğumlu olan Deniz Eryılmaz, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitenin İşletme Fakültesinde İşletme Yönetimi eğitimini tamamladı. Arçelik A.Ş. Endüstriyel İlişkiler Müdürlüğünde eğitim uzmanı olarak başladığı iş hayatına personel ve pazarlama bölümlerinde yöneticilik yaparak devam etti. Daha sonra Star TV, Hürriyet Gazetesi, CİNE 5 gibi özel sektörün önde gelen kuruluşlarında orta ve üst düzey yöneticilikler yaptı. 

2000 yılında kurduğu Yaşam Atölyesinde danışmanlık çalışmalarını halen sürdürmekte olan Eryılmaz, birçok afet ve kriz olayına gönüllü olarak müdahale eden ekiplerin içerisinde yer almıştır. Aynı zamanda anne-babalara, öğretmenlere, psikologlara, psikolojik danışmanlara, yöneticilere, doktorlara, hemşirelere, öğrencilere ve halka yönelik birçok seminer ve eğitimler vermektedir. 

Görev Aldığı Sivil Toplum Kuruluşları:
Türk Psikologlar Derneği İzmir ŞB.,(2000- 2004)  Yönetim Kurulu Üyelikleri
Türk Psikologlar Derneği İzmir ŞB (2004-2005)   Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez (2005-2007) Yönetim Kurulu Üyeliği
Türk Psikologlar Derneği İzmir ŞB (2008-2010)    Yönetim Kurulu Başkanı
Aile Danışma Merkezleri Derneği- Başkan Yardımcısı- 2011
Türk Psikologlar Derneği İzmir Şb. Yönetim Kurulu Başkanı -2016- Devam ediyor

Prof. Dr. Figen ÇOK

Özgeçmiş

Lisans derecesini 1984 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamış ve 1987 yılında Araştırma Görevlisi olarak bu fakültenin akademik kadrosuna katılmıştır. 1993 yılında doktora derecesini almış ve aynı yıl yardımcı doçentliğe atanmıştır. 1994-1995 akademik yılında ABD Oregon State University  Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Bölümünde Dr. Liz Gray’ın evsahipliğinde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmış ve “Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Davranışları ve HIV/AIDS” konulu uluslararası araştırmanın Türkiye ayağını yürütmüştür. 1997 yılında “Eğitim Psikolojisi” alanında doçent ünvanı ve 2003 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde profesörlük unvanı almıştır. Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli görevler yürüttüğü Ankara Üniversitesinden 2010 yılında emekli olmuş ve Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır.  Eylül 2012 den bu yana TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Figen Çok’un ergenlikte psikososyal gelişim, cinsel gelişim ve eğitim, yetişkinliğe geçiş, gençlik ve katılım gibi çeşitli konularda proje ve yayın etkinlikleri bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında ergenlikte psikososyal gelişim, benlik kurgusu, kendini gizleme, ergenlikte risk alma, ergenlikte stresle başa çıkma, romantik ilişkiler, beliren yetişkinlik, kimlik gelişimi, HIV/AIDS ve ergenler, cinsellik eğitimi, beden imgesi, ergenler ve medya, gençlik ve katılım gibi konular sayılabilir.  Yayın etkinlikleri arasında Türkçe ve İngilizce makalelerin yanı sıra Türkçe kitap ve ergenlik konusundaki ders kitabının Türkçeye çevirisi de yer almaktadır ve bu eser 2009 yılında TÜBA’nın ders kitapları ödülüne layık bulunmuştur. Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi BAP, AB Yaşam Boyu Öğrenme ve Gençlik programlarından LDV ve IP gibi çeşitli tabanlarda çoğu yürütücü olduğu çeşitli projelerde görev yapmıştır.  MEB tarafından yürütülen ERDEP (Ergenlik döneminde değişim) projesinde, İKGV ve YÖK ile yürütülen “Ergenlerin sağlık bilincini geliştirme projesi”nde  çalışmıştır. 

Çeşitli akademik kuruluşlara üyelikleri bulunan ve çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantının bilimsel kurulunda görev almış olan Prof. Dr. Çok, Avrupa Ergenlik Araştırmaları Derneği’nin (EARA)  başkanıdır. Prof. Dr. Çok evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Özgür Erdur BAKER

Özgeçmiş

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Texas Üniversitesinden (Austin) Eğitim Psikolojisi alanında yüksek lisans, Danışma Psikolojisi (‘Counseling Psychology’) alanında doktora  derecesi almış, profesyonel intörnlüğünü ise Duke Üniversitesinde tamamlamıştır.

Temel çalışma alanları travma ve afet psikolojisi, duygu yönetimi, ruminasyon, kriz yönetimi ve danışmanlığı, okul şiddet ve zorbalığı, internet teknolojilerinin çocuk ve gençler üzerindeki etkisi (özellikle, siber zorbalık), toplumsal cinsiyet ve kültüre duyarlı danışma süreçleridir.  Hali hazırda yazar ve editörlüğünü yaptığı “Kriz Danışmanlığı”, “Afetler, Krizler, Travmalar ve Psikolojik Yardım” başlıklı iki kitabı vardır. Ayrıca siber zorbalık ve travma/afet psikolojisi konularına dair ulusal ve uluslararası çeşitli kitap bölümleri, konferans bildirileri ve makaleleri bulunmaktadır. Okullarda toplumsal cinsiyet eşitiğinin sağlanması, çocuk ve ergenlerin korkuları, okul şiddeti, yas ve yas tepkileri, afet psikolojisi ve afet eğitimi gibi konularda yürüttüğü ulusal ve uluslarası projeleri vardır. 

Prof. Dr. Ümran KORKMAZLAR

Özgeçmiş

Ümran Korkmazlar,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümünden 1977 yılında mezun olmuş, Boğaziçi Üniversitesinde “Guidance and Psychological Counseling” ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde  “Gelişim Nörolojisi”  yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “6-11 Yaş İlkokul Çocuklarında Özel Öğrenme Bozukluğu ve Tanı Yöntemleri” tezini vererek tamamlamış, bu çalışması ile Türk Psikiyatri Cemiyeti Mualla Öztürk Araştırma ödülünü kazanmıştır. Korkmazlar, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 1998’de Doçent, 2004 yılında Profesör olmuş, 27 yıl hizmet verdiği bu bölümden 17.08.2007 tarihinde kendi isteğiyle emekli olmuştur. Ekim 2007- Şubat 2008 tarihleri arasında Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kuruluşuna katkıda bulunmuş Bölüm Başkanlığı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı,  Eylül 2008-Eylül 2009 tarihleri arasında Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı yapmış, kendi isteğiyle bu görevlerinden ayrılmıştır. Halen kurucusu olduğu Fide Danışmanlık Merkezinde çalışmakta, üniversitelerde çocuk-ergen gelişimi, psikopatolojisi ve müdahale yöntemleri konularında dersler vermektedir.
   
Korkmazlar 40 yıldır çocuk, ergen ve ailelerle çalışmaktadır. Öğrenme, okul, uyum, gelişim, travma sorunlarıyla çalışırken Bilişsel - Davranışçı Terapi, Aile Terapisi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisi ve özel eğitim tekniklerinden yararlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında çocuk-ergen ruh sağlığı, gelişim nörolojisi,  öğrenme güçlüğü, özel eğitim, aile terapisi, ergenlik psikolojisi, afet sonrası kriz müdahalesi, travma terapisi, EMDR terapisi alanlarında çeşitli çalışmaları yayınlanmıştır. 1999 yılından beri afet ve kriz alanında çok sayıda gönüllü çalışmaya önderlik etmiştir. Korkmazlar 2000 yılından bu yana Avrupa Çocuk Ergen EMDR Komitesinde Türkiye temsilcisidir. EMDR Türkiye Derneğinin kurucu üyelerindendir. EMDR Danışmanı olarak pek çok EMDR terapistinin yetişmesine/gelişmesine katkıda bulunmuştur. 2015 yılında “EMDR Avrupa Onaylı Çocuk&Ergen Eğitmeni” olmaya hak kazanmıştır.

Prof. Dr. B. Müge Tamar KARAOĞLU

Özgeçmiş

1962 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi, aynı fakülteden 1991 yılında psikiyatri uzmanlığını, 1996 yılında çocuk psikiyatrisi uzmanlığını aldı. 1996 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Aralık 2011 tarihine kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı bölümde Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Biriminin sorumluluğunu ve EGEBAM (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Bağımlılık Araştırma ve Tedavi Merkezi) müdür yardımcılığını yürüttü. Psikodrama ve psikanalitik grup psikoterapisi alanlarında eğitim aldı ve 2004 yılında psikoterapist unvanına hak kazandı. 

Islahevlerindeki gençlerin ruhsal özellikleri, risk altındaki çocuklarda psikopatoloji, ergenlerde ayrılma bireyleşme, ergen depresyonu ve intiharları, ergenlerde kendini yaralama davranışı, ergenlerde aileye yaklaşım, bireyleşme ve kimlik sorunları, ergenlerde alkol ve madde kullanımı alanlarında çalışma ve makaleleri bulunmaktadır. 

A. Müge ÖSEN

Özgeçmiş

15 Ekim 1974 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun olmuş ve 1998 yılında Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışmaya başlamıştır. Kişisel gelişim koçluğu konusunda eğitim alan Ösen, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Halen Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Ösen evli ve 2 çocuk annesidir.

Serkan KAHYAOĞLU

Özgeçmiş

Klinik Psikolog, MA

Serkan Kahyaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Uluslararası geçerliliği olan Transaksiyonel Analiz ekolünün eğitimini almış, eğitim ve psikoterapi çalışmalarında bu yaklaşımı kullanmaktadır.

Meslek hayatı boyunca bir yıl devlet okulunda, beş yıl Koç Özel İlköğretim ve Lisesinde psikolojik danışmanlık, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda altı yıl eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Geliştirdiği ve uyguladığı eğitim programlarından bazıları şunlardır: Baba Destek Programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Benimle Oynar Mısın? Televizyon programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı- TRT), Benim Ailem Aile Çocuk Eğitim Programı, 7-19 Aile Eğitimi ve 0-18 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı), ARDIÇ Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Programı (T.C. Adalet Bakanlığı ve UNICEF). Ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılıklara Saygı, Geribildirim Yöntem ve Teknikleri, İletişim Becerileri, Grup Yönetimi, Eğitici Eğitimi konularında içerik geliştirmiş ve uygulamıştır.

Porta’nın kurucu ortaklarından olan Serkan Kahyaoğlu, 1996 yılından beri eğitim-danışmanlık ve psikoterapi alanında çalışmaktadır. Özellikle ergen, genç ve yetişkinlerle çalışan Serkan Kahyaoglu ebeveynlere yönelik danışmanlık ve çift terapisi de yapmaktadır. Psikoterapi alanında yoğun olarak kaygı, ilişki sorunları, depresyon alanlarında deneyime sahiptir.

Denetim Kurulu

Hatice Özge BAYRAM

Zeyni CEM

Yeşim HANCIOĞLU

Selen ÖZGÖRKEY

Bülent SÖNMEZ

Danışma Kurulu

Serkan KAHYAOĞLU

Eğitim Danışmanı

Özgeçmiş

Klinik Psikolog, MA

Serkan Kahyaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Uluslararası geçerliliği olan Transaksiyonel Analiz ekolünün eğitimini almış, eğitim ve psikoterapi çalışmalarında bu yaklaşımı kullanmaktadır.

Meslek hayatı boyunca bir yıl devlet okulunda, beş yıl Koç Özel İlköğretim ve Lisesinde psikolojik danışmanlık, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda altı yıl eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Geliştirdiği ve uyguladığı eğitim programlarından bazıları şunlardır: Baba Destek Programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Benimle Oynar Mısın? Televizyon programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı- TRT), Benim Ailem Aile Çocuk Eğitim Programı, 7-19 Aile Eğitimi ve 0-18 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı), ARDIÇ Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Programı (T.C. Adalet Bakanlığı ve UNICEF). Ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılıklara Saygı, Geribildirim Yöntem ve Teknikleri, İletişim Becerileri, Grup Yönetimi, Eğitici Eğitimi konularında içerik geliştirmiş ve uygulamıştır.

Porta’nın kurucu ortaklarından olan Serkan Kahyaoğlu, 1996 yılından beri eğitim-danışmanlık ve psikoterapi alanında çalışmaktadır. Özellikle ergen, genç ve yetişkinlerle çalışan Serkan Kahyaoglu ebeveynlere yönelik danışmanlık ve çift terapisi de yapmaktadır. Psikoterapi alanında yoğun olarak kaygı, ilişki sorunları, depresyon alanlarında deneyime sahiptir.

N.Banu DEMİREL

Hukuk Danışmanı

Özgeçmiş

1968 yılında İzmir’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1986 yılında İzmir Özel Amerikan Kız Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak 1992 yılında İzmir Barosu’na kayıtlı avukat olarak lisansını aldı. 

Bir süre Teba Şirketler Grubunda Avukat olarak çalıştı. 1994-1995 yıllarında Uluslararası Hukuk mastırını University of Houston Law Center’da yaparak LLM diploması aldı. Unilever Holding A.Ş.’de Hukuk Müşaviri ve Marka Vekili olarak görev aldı. 1999-2003 yılları arasında Malezya’da yaşadı. Döndükten sonra bir süre aile şirketinde çalıştı. 2009-2015 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. Halen şirket avukatı olarak mesleğini sürdürmektedir.

Proje Geliştirme Uzmanları

Pınar Arslan DEMİRCİ

Özgeçmiş

Pınar Arslan Demirci, 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite yılları boyunca çocuk yuvaları ve çeşitli derneklerde gönüllü faaliyetlere katılmıştır. Lisans eğitiminin hemen ardından Koç Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Bu sırada yoğun olarak çocukluk dönemi ve ebeveynlik tutum ve becerileri konularında çalışmıştır. Çalıştığı projelerde ve tez çalışmasında Türkiye’deki erken çocukluk dönemindeki çocukları ve yakın çevresinin etkileşimini anlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 7 yıl boyunca Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) eğitim sorumlusu olarak görev almış, risk altındaki çocukların desteklenmesi, etkili ebeveynlik, cinsiyet eşitliği, farklılıklara saygı ve çocuk koruma konularında çalışmıştır. Program ve eğitim içeriği geliştirme, süpervizyon, eğitimcilik, proje yönetimi, saha koordinasyonu aldığı sorumluluklardan bazılarıdır. Gelişim psikolojisi ve eğitim alanındaki çalışmaları onu yıllar içinde Klinik Psikoloji alanında da uzmanlaşmaya götürmüştür.

Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tez çalışmasını yürütmektedir. Klinik çalışmalarının yanı sıra, çocuklar ve ebeveynlere yönelik program geliştirme konusundaki çalışmalarına devam etmektedir. 

Uzmanlarımız

Abdullah AYDIN

Özgeçmiş

1974 yılında Tokat’ta doğan Abdullah AYDIN ilk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamladı. 1996 yılında İnönü Üniversitesi Rehberlik Psikolojik Danışmanlık  Bölümünü bitirdikten sonra 15 yıl İzmir 9 Eylül Anadolu Lisesinde çalıştı. Halen Bornova Çimentaş Anadolu Lisesinde psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır. 

2001 yılından itibaren “Travma ve Krize Müdahale”  konularında eğitimler almaya başladı ve İzmir'de "Travma ve Krize Müdahale" ekiplerinin oluşmasına öncü oldu. Çeşitli krizlerde ve travma durumlarında müdahale çalışmaları yaparken, travmaya müdahale ekiplerinin eğitimlerinde de yer aldı.  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir şubesinde yönetimde yer aldı. 

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İl Travma Komisyonunda çalışmalarını sürdürmeye devam eden AYDIN, Gestalt Terapi, Pozitif Psikoterapi, Aile Danışmanlığı, Stratejik Terapi, Çözüm Odaklı Kısa Süreli Müdahaleler ve   EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Birinci Düzey ve Çocuk&Ergen eğitimleri almıştır.

Hatice Özge BAYRAM

Özgeçmiş

1984 yılı İzmir doğumlu olan Özge Bayram lisans eğitimini 2007 yılında Ege Üniversitesi “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde tamamladı. 2015 yılında ise aynı üniversitede   “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde yüksek lisansını bitirdi. 

İzmir’de bir özel okulda psikolojik danışman olarak başladığı iş hayatına kamuda psikolojik danışman olarak devam etmiştir. Hala Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezinde çalışmaktadır. Görev yaptığı kurumlarda travmatik yaşantıları olan bireylerle psikolojik danışma yapmış, krize müdahale ekiplerinde görev almış, afet ve kriz durumlarında yapılan çalışmalara gönüllü olarak katılmıştır. Halen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde psikolojik danışman olarak görev yapmakta olup, İzmir Türk PDR Derneği Yönetimi Kurulu üyesidir. 

Travma sonrası Psikolojik Bilgilendirme ve Anlamlandırma, Yetişkin EMDR I. Düzey eğitimi ve Çocuk EMDR 1. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. 

Serdal ÖZGÖZGÜ

Özgeçmiş

İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde tamamladı. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler MYO’ndan, 1998 yılında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği Yüksek Lisans programını, 2015 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Politikası Doktora programını bitirdi. Halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans programına devam etmektedir. 

MEB’nın çeşitli okul ve kurumlarında Sınıf Öğretmenliği, Rehberlik Öğretmeni, Müdür Yardımcılığı ve Müdürlük görevlerinde bulundu. 2014 yılından beri Karabağlar Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde Rehberlik Öğretmeni olarak görevini sürdürmekte ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi’nde pedagojik formasyon dersleri vermektedir. Çeşitli ulusal ve uluslar arası akademik dergilerde yayınlanmış bilimsel makaleleri bulunmaktadır. 

Gönül SELEN

Özgeçmiş

1975 Ankara doğumlu olan Gönül Selen, 1997 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünü bitirdi.  Beykent Üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimini “Ebeveynlerin Bağlanma Tarzları ile Ergenlerin Kişilerarası Problem Çözme ve Anksiyete Düzeyleri Arasındaki İlişki” konulu tezi ile  2017 yılında tamamladı. Lisans dönemi ve sonrasında otistik, down sendromlu ve işitme engelli çocuklar ve onların aileleri ile çalıştı. 

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak 2001 yılında Menemen ilçesinden başlamak üzere Çiğli, Karşıyaka İlçelerinde   ‘Travma ve Krize Müdahale’ ekiplerinde aktif olarak görev aldı. 

Aile Danışmanlığı, Bilişsel Davranışçı Terapi, Hipnoterapi, Çözüm Odaklı Terapi, Transaksiyonel Analiz, Gestalt Psikoterapi, Oyun Terapi, EMDR I ve II. Düzey eğitimleri alan  Selen, halen bir okulda psikolojik danışman olarak görev yapmakta; aynı zamanda İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü  travma ekiplerinde ve EMDR Derneği ‘Travma İyileştirme Grubu’nda gönüllü olarak görev almaktadır.

Sibel USTAEL

Özgeçmiş

1974 İzmir doğumlu olan Sibel Ustael öğrenim hayatını İzmir'de tamamladı. 1995 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünü bitirdi. Üç yıl özel bir anaokulunda sorumlu müdür olarak görev yaptı. 1998 yılında Milli Eğitim Bakanlığına geçerek Menemen Endüstri Meslek Lisesinde üç yıl, Şehit Erkan Özcan Lisesinde yedi yıl Psikolojik Danışman olarak çalıştı. 2008 yılından itibaren Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde psikolojik danışman olarak  çalışmaya devam etmektedir. 

2001 yılından itibaren “Travma ve Krize Müdahale”  konularında eğitimler almaya başladı ve  İzmir'de "Travma ve Krize Müdahale" ekiplerinin oluşmasına öncü oldu. İzmir İl Milli Eğitim  Müdürlüğünün Psikososyal Okul Projesi, OYKGEP (Okul Yöneticileri Kişisel Gelişim Projesi),   Mutlu Çocuk Başarılı Okul Projesi, BOBO (Benim Okulum Benim Öğrencim) projelerinde görev aldı. Çeşitli kriz ve travma durumlarına müdahale çalışmalarına katıldı. Krize müdahale ekiplerine, velilere, öğretmenlere  çeşitli seminer ve eğitimler verdi. 

Gestalt Terapi, Oyun Terapisi, Yaratıcı Drama,  Aile Danışmanlığı, Stratejik Terapi, Çözüm       Odaklı Kısa Süreli Müdahaleler ve  EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Birinci Düzey eğitimleri alan Ustael,  halen İlçe Krize Müdahale Ekiplerine yönelik süpervizyon çalışmalarını ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İl Travma Komisyonunda krize müdahale ve eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

Gülay AYIŞIĞI YONTAR

Özgeçmiş

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Mesleğe özel eğitim alanında çalışarak başladı. 1999 Depremi sonrası gönüllü olarak başladığı ve kadrolu olarak devam ettiği Adapazarı Özel Enka Okullarında  4 yıl çalışmalarını sürdürdü. Bursa Ted Koleji, İzmir Gelişim Koleji ve İzmir Özel Sev İlköğretim Okulu olmak üzere 14 yıl boyunca rehber öğretmen olarak çalıştı. 

Şimdilerde bireysel psikoterapi ve danışmanlık hizmetlerini serbest olarak yürütmektedir. Bireysel ve grup çalışmaları yanında özel eğitim kurumlarında öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirici ve eğitici atölye çalışmaları ve seminerleri vermeye devam etmektedir.

2001 yılından itibaren aile-çocuk ve öğretmen merkezinde eğitim ve süpervizyon almaya başladı.  Okul sistemi içinde çocuk, öğretmen ve aile zemininde bireysel ve grup danışmalığın yanında çeşitli bilgilendirici ve farkındalık kazandırmaya yönelik atölye çalışmaları yaptı.  2012 yılından itibaren projektif testlerin uygulanması ve değerlendirmesi ile ilgili eğitim ve süpervizyonlara devam etti. 

Nöropsikolojik Değerlendirme Aracı CAS ve PASS Teorisi Eğitimi ve Süpervizyonu

Aile Danışmanlık Eğitimi ve Süpervizyonu

Davranış Bilimleri Enstitüsü EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Birinci Düzey Eğitimi ve Süpervizyonu

Çocuk EMDR Eğitimi ve Süpervizyonu

Transaksiyonel Analiz Eğitimi ve Süpervizyonu aldı. 

Çocuk Komisyonu

Duru KOÇAK

Leyla ÖSEN

Can DEMİREL

Emre ÇINAR

Mehmet Uğur DÖNMEZ

Bade ERDEM

Efe ERDEM

Nuri ERTAN

Ali GİRGİNKARDEŞLER

Nil KARAKIZLI

Demir KOÇAK

İrem KURTDEMİR

Nevzat ONAY

Berke Ata ONUR

Yankı SARAÇOĞLU

Elvan SÖKMEN

Pelin PALA

Derin ZANBAK

Eğitmenler

Mentör Anneler