Aile Mentörlüğü

AİLE MENTÖRLÜĞÜ

Aile mentörlüğü sistemi; travma yaşamış ve yardım alamamış, maddi olarak yardım alma olanağı olmayan çocukların aileleri eğitildikten ve çocuklar psikolojik destek almaya başladıktan sonra devreye girecek bir sistemdir. Bu sistem sayesinde destek verilen bu çocukların takibi, vakıf tarafından eğitime alınmış aile mentörleri tarafından yapılacaktır. 

Aile mentörü olabilmek için travma temel bilgileri yanında, gelişim dönemi özellikleri, davranış değiştirme teknikleri, ebeveyn tutumları, iletişim konularını kapsayan, çocuklarla oyun oynama becerisini ve çeşitli etkinlikleri içeren 30 saatlik bir temel eğitim programını tamamlamak gerekmektedir.

Aile mentörlüğü yapabilmek için;

  • 30 saatlik eğitim programına eksiksiz katılmak,
  • En az lise mezunu olmak,
  • Gönüllülük esasıyla çalışmak,
  • Mentörlük yapacağı çocuk ve aileyi en az iki haftada bir ziyaret edebilecek olmaktır.