İhmal

İHMAL 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre ihmal, çocuğa bakmakla yükümlü kimsenin, çocuğun gelişimi için gerekli ihtiyaçları karşılamaması veya bu ihtiyaçları dikkate almamasıdır. Çocuk ihmali istismar kadar görünür izler bırakmasa da çocuğa büyük zararlar vermekte ve çocuğun bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

 

İhmal Türleri

 

Fiziksel ihmal

 • Çocuğun kontrolsüz olarak evde bırakılması
 • Mevsim koşullarına uygun giydirilmemesi
 • Koruyucu ya da tedavi edici sağlık hizmetlerinden yoksun bırakılması
 • Yetersiz veya dengesiz beslenmesi
 • Hijyen ve bakımının yetersiz olması
 • Çocuğun riskler taşıyan, güvensiz bir ortamda barınması
 • Çocuğun geç saatlere kadar kontrolsüz dışarıda vakit geçirmesi

 

Duygusal ihmal

 • Çocuğun gereksinimlerini karşılamama, ona sevgi ve şevkat göstermeme
 • Zarar verici davranışlarına izin verme
 • Akranlarıyla ya da yetişkinlerle vakit geçirmesi için fırsat yaratmama
 • Çocuğu önemsememe
 • Çocukla ilgilenmeme, ona vakit ayırmama

 

Eğitim İhmali

 • Çocuğun okula gönderilmemesi
 • Okula kayıtlı olduğu halde sık sık devamsızlık yapması
 • Akademik olarak desteklenmemesi
 • Özel eğitim desteğine ihtiyacı olduğu halde bu destekten mahrum bırakılması
 • Ebeveynlerin okulla hiç temas kurmamaları, çağrıldıkları halde gelmemeleri

 

İhmalin Sonuçları  

 • Gelişim geriliği
 • Sağlık problemleri
 • Düşük akademik başarı
 • Davranış sorunları, riskli davranışlar
 • Uyumsuzluk
 • Kişilik bozuklukları
 • Suça eğilim
 • İletişim kurmada güçlük
 • Madde kullanımı