AMACIMIZ VE FAALİYET ALANLARIMIZ

Amacımız;

Ruhsal travma yaşayan ya da risk altında olan çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek için bilimsel temellere dayalı etkili programlar ve müdahale yöntemleri geliştirmek, uygulamak ve iyileştirici çalışmalar yapmaktır.

Faaliyet Alanlarımız;

Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar: Sağlıklı gelişimi desteklemek için çocuklar ve ailelerine yönelik önleyici programlar geliştirmek ve bu programları çocuklardan sorumlu diğer kişi ve kurumlara yaygınlaştırmak

Müdahale Çalışmaları: Bu alanda dünyada geliştirilen yöntemleri de dikkate alarak kültürümüze uygun destekleyici yaklaşımları geliştirmek, uygulamak ve bunları yaygınlaştırmak.

Güçlendirme ve Uyumu Arttırmaya Yönelik Çalışmalar: Travmadan etkilenmiş çocuklar, gençler, aileler, okul ve sosyal çevrelerin topluma yeniden kazandırılması ve güçlendirilmesini sağlamak.

Farkındalık Yaratma Çalışmaları: Travmatik yaşantıların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuda toplumu bilinçlendirmek.

Bilimsel Çalışmalar: Geliştirilen önleyici programların ve müdahale yöntemlerinin etkilerini ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak; bu alandaki bilimsel çalışmaları desteklemek ve seminer, toplantı, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek.

Eğitimsel Çalışmalar: Çocukların yaşadıkları ruhsal travmalar alanında çalışan tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitici etkinlikler gerçekleştirmek.  

DUYURULAR