Eğitim

“Dünyada bir tane dahi çocuk mutsuz olduğu sürece, büyük icatlar ve ilerlemeler yoktur.”
Albert Einstein

 

Eğitim

Çocuğa verilen değer,  gösterilen özen ve eğitim geleceğin sağlıklı, başarılı, üretken, yaratıcı bireylerini oluşturur. Çocuğun; anne babası, ailenin tüm bireyleri ve yakın çevresiyle kurduğu ilişkinin niteliği  gelişimini etkiler. 
Çocuklar travmayı büyükler üzerinden deneyimler ve baş etmeyi ebeveynlerinden, yakın çevresindeki kişilerden öğrenirler. Bu nedenle;

  • Anne babaların, çocuktan sorumlu diğer kişi ve kurumların, profesyonellerin farkındalığını arttırmak, 
  • Travmadan etkilenmiş çocuk ve gençleri, aileleri, okul ve sosyal çevreleri topluma yeniden kazandırmak, güçlendirmek amacıyla eğitimler veriyoruz.

Önleyici Eğitimler:  

  • Ruhsal Travmanın Tanımı ve Etkileri
  • Gelişimsel Perspektifte Travmanın Belirtileri
  • Güvenli Bağlanma
  • Çocuk ve Yas
  • Ebeveyn Tutumlarının Travmaya Etkisi
  • Travma ile Başa Çıkma Yöntemleri
  • Dayanıklı Çocuk Yetiştirmek 
  • Çocuk ve Ergenleri Anlamak

Konularını içeren beş oturumluk eğitimleri kapsamaktadır. 

Destekleyici Eğitimler:

Travma yaşayan çocuğun ailesine ve yakın çevresine yönelik travma temel bilgilerini ve ihtiyaç doğrultusunda çocuğu olumlu desteklemeye yönelik konuları içeren eğitimlerdir.

Aile Mentörü Eğitimleri:

Aile mentörü danışmanlık sistemi; travma yaşamış ve yardım alamamış, maddi olarak yardım alma olanağı olmayan çocukların aileleri eğitildikten ve çocuklar psikolojik destek almaya başladıktan sonra devreye girecek bir sistemdir. Bu sistem sayesinde destek verilen bu çocukların takibi, vakıf tarafından eğitime alınmış aile mentörleri tarafından yapılacaktır. 

Aile mentörü olabilmek için travma temel bilgileri yanında, gelişim dönemi özellikleri, davranış değiştirme teknikleri, ebeveyn tutumları konularını kapsayan, çocuklarla oyun oynama becerisini ve çeşitli etkinlikleri içeren 40 saatlik bir temel eğitim programını tamamlamak gerekmektedir.