Vakıf Kimliği

Egeden Vakfı Mütevelli Heyeti

Egeden Vakfı Mütevelli Heyeti

Z. Kısmet BAKİOĞLU

Özgeçmiş

1972 İstanbul doğumlu olan Z.Kısmet Bakioğlu, lisans eğitimini New York’ta, Rochester Institute of Techonology Üniversitesinde Uluslararası İş Ekonomisi üzerine tamamladı. Üniversite hayatı süresince, aile şirketinde deneyim kazanan Bakioğlu, ardından Arthur Andersen danışmanlığındaki Fako İlaç Fabrikasında yer alma şansına sahip oldu.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Kızılhaçta çeşitli ilk yardım kurslarına katılan Bakioğlu, Ekim 2014’te 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi’ne, yine aynı yıl Uluslararası Ruhsal Travma Toplantılarına katılım göstermiş; 2016 Mart ayında ise, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Adli Tıp tarafından ‘Çocuk İstismarı ve İhmaline Adli Tıbbi ve Psikolojik Yaklaşımlar Eğitimi’ Sertifika Programını tamamlayarak ‘Başarı Belgesi’ almaya hak kazanmıştır.

Amatör Denizcilik ve açık deniz dalgıçlığı belgesine sahip olan Kısmet Bakioğlu’nun hobileri arasında fotoğraf ve reiki de yer almaktadır. İyi derecede İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Bakioğlu evli ve 2 çocuk annesidir.

A. Müge ÖSEN

Özgeçmiş

15 Ekim 1974 İzmir doğumludur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamlamıştır. 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünden mezun olmuş ve 1998 yılında Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de çalışmaya başlamıştır. Kişisel gelişim koçluğu konusunda eğitim alan Ösen, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Halen Bilginoğlu Endüstri Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Ösen evli ve 2 çocuk annesidir.

E. Nur Furtun SÖKMEN

Özgeçmiş

1974 yılında Samsun'da doğan Nur Sökmen ilk ve orta öğrenimini Samsun'da tamamladı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünü bitirdikten sonra iki yıl Urfa Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve iki yıl Samsun Özel Ar Kolejinde rehber öğretmen olarak görev yaptı. Ardından atandığı Konak Rehberlik Araştırma Merkezinde 14 yıl çalıştı, burada beş yıl bölüm başkanlığı görevini üstlendi. İki senedir Seferihisar Atatürk İlkokulunda psikolojik danışman olarak çalışmaya devam etmektedir.

2001 yılından itibaren “Travma ve Krize Müdahale”, “İhmal ve İstismar” konularında eğitimler almaya başladı ve İzmir'de "Travma ve Krize Müdahale" ekiplerinin oluşmasına öncü oldu. Çeşitli krizlerde ve travma durumlarında müdahale çalışmaları yaparken, travmaya müdahale ekiplerinin eğitimlerinde de yer aldı. Yanı sıra, 2007-2014 yılları arasında Anne Çocuk Eğitim Vakfında program eğitimciliği, süpervizörlük ve master eğitimcilik görevlerini üstlendi.

Nur Sökmen, Gestalt Terapi, Okulda ve Psikolojik Danışmanlıkta Transaksiyonel Analiz, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Birinci Düzey ve Çocuk&Ergen eğitimlerini alarak çalışmalarına devam etmektedir.

Prof. Dr. Figen ÇOK

Özgeçmiş

Lisans derecesini 1984 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamış ve 1987 yılında Araştırma Görevlisi olarak bu fakültenin akademik kadrosuna katılmıştır. 1993 yılında doktora derecesini almış ve aynı yıl yardımcı doçentliğe atanmıştır. 1994-1995 akademik yılında ABD Oregon State University Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Bölümünde Dr. Liz Gray’ın evsahipliğinde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmış ve “Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Davranışları ve HIV/AIDS” konulu uluslararası araştırmanın Türkiye ayağını yürütmüştür. 1997 yılında “Eğitim Psikolojisi” alanında doçent ünvanı ve 2003 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde profesörlük unvanı almıştır. Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli görevler yürüttüğü Ankara Üniversitesinden 2010 yılında emekli olmuş ve Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Eylül 2012 den bu yana TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Figen Çok’un ergenlikte psikososyal gelişim, cinsel gelişim ve eğitim, yetişkinliğe geçiş, gençlik ve katılım gibi çeşitli konularda proje ve yayın etkinlikleri bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında ergenlikte psikososyal gelişim, benlik kurgusu, kendini gizleme, ergenlikte risk alma, ergenlikte stresle başa çıkma, romantik ilişkiler, beliren yetişkinlik, kimlik gelişimi, HIV/AIDS ve ergenler, cinsellik eğitimi, beden imgesi, ergenler ve medya, gençlik ve katılım gibi konular sayılabilir. Yayın etkinlikleri arasında Türkçe ve İngilizce makalelerin yanı sıra Türkçe kitap ve ergenlik konusundaki ders kitabının Türkçeye çevirisi de yer almaktadır ve bu eser 2009 yılında TÜBA’nın ders kitapları ödülüne layık bulunmuştur. Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi BAP, AB Yaşam Boyu Öğrenme ve Gençlik programlarından LDV ve IP gibi çeşitli tabanlarda çoğu yürütücü olduğu çeşitli projelerde görev yapmıştır. MEB tarafından yürütülen ERDEP (Ergenlik döneminde değişim) projesinde, İKGV ve YÖK ile yürütülen “Ergenlerin sağlık bilincini geliştirme projesi”nde çalışmıştır.

Çeşitli akademik kuruluşlara üyelikleri bulunan ve çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantının bilimsel kurulunda görev almış olan Prof. Dr. Çok, Avrupa Ergenlik Araştırmaları Derneği’nin (EARA) başkanıdır. Prof. Dr. Çok evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Ümran KORKMAZLAR

Özgeçmiş

Ümran Korkmazlar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Pedagoji Bölümünden 1977 yılında mezun olmuş, Boğaziçi Üniversitesinde “Guidance and Psychological Counseling” ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsünde “Gelişim Nörolojisi” yüksek lisans programlarını tamamlamıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde “6-11 Yaş İlkokul Çocuklarında Özel Öğrenme Bozukluğu ve Tanı Yöntemleri” tezini vererek tamamlamış, bu çalışması ile Türk Psikiyatri Cemiyeti Mualla Öztürk Araştırma ödülünü kazanmıştır. Korkmazlar, İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 1998’de Doçent, 2004 yılında Profesör olmuş, 27 yıl hizmet verdiği bu bölümden 17.08.2007 tarihinde kendi isteğiyle emekli olmuştur. Ekim 2007- Şubat 2008 tarihleri arasında Bilim Üniversitesi Psikoloji Bölümünün kuruluşuna katkıda bulunmuş Bölüm Başkanlığı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Eylül 2008-Eylül 2009 tarihleri arasında Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanlığı yapmış, kendi isteğiyle bu görevlerinden ayrılmıştır. Halen kurucusu olduğu Fide Danışmanlık Merkezinde çalışmakta, üniversitelerde çocuk-ergen gelişimi, psikopatolojisi ve müdahale yöntemleri konularında dersler vermektedir.

Korkmazlar 40 yıldır çocuk, ergen ve ailelerle çalışmaktadır. Öğrenme, okul, uyum, gelişim, travma sorunlarıyla çalışırken Bilişsel - Davranışçı Terapi, Aile Terapisi, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Terapisi ve özel eğitim tekniklerinden yararlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışında çocuk-ergen ruh sağlığı, gelişim nörolojisi, öğrenme güçlüğü, özel eğitim, aile terapisi, ergenlik psikolojisi, afet sonrası kriz müdahalesi, travma terapisi, EMDR terapisi alanlarında çeşitli çalışmaları yayınlanmıştır. 1999 yılından beri afet ve kriz alanında çok sayıda gönüllü çalışmaya önderlik etmiştir. Korkmazlar 2000 yılından bu yana Avrupa Çocuk Ergen EMDR Komitesinde Türkiye temsilcisidir. EMDR Türkiye Derneğinin kurucu üyelerindendir. EMDR Danışmanı olarak pek çok EMDR terapistinin yetişmesine/gelişmesine katkıda bulunmuştur. 2015 yılında “EMDR Avrupa Onaylı Çocuk&Ergen Eğitmeni” olmaya hak kazanmıştır.

Prof. Dr. B. Müge TAMAR KARAOĞLU

Özgeçmiş

1962 yılında Ankara’da doğdu. 1985 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi, aynı fakülteden 1991 yılında psikiyatri uzmanlığını, 1996 yılında çocuk psikiyatrisi uzmanlığını aldı. 1996 yılında Yardımcı Doçent, 1997 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör oldu. Aralık 2011 tarihine kadar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yaptı. Aynı bölümde Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Biriminin sorumluluğunu ve EGEBAM (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Bağımlılık Araştırma ve Tedavi Merkezi) müdür yardımcılığını yürüttü. Psikodrama ve psikanalitik grup psikoterapisi alanlarında eğitim aldı ve 2004 yılında psikoterapist unvanına hak kazandı.

Islahevlerindeki gençlerin ruhsal özellikleri, risk altındaki çocuklarda psikopatoloji, ergenlerde ayrılma bireyleşme, ergen depresyonu ve intiharları, ergenlerde kendini yaralama davranışı, ergenlerde aileye yaklaşım, bireyleşme ve kimlik sorunları, ergenlerde alkol ve madde kullanımı alanlarında çalışma ve makaleleri bulunmaktadır.

Banu KÖSTEM

Özgeçmiş

1974 yılında Ankara'da doğan Banu Köstem, orta ve lise eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalında tamamlamıştır. Lisans eğitimini, tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Teori-Kompozisyon Bölümünden mezun olarak bitirdikten sonra yine Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinden aldığı Pedagojik Formasyonla eğitimcilik serüvenine başlamıştır. Gerek Ankara'da, gerekse İzmir'de nitelikli özel okullarda Müzik ve Sahne Sanatları Öğretmeni ve Sanat Koordinatörlüğü görevlerini uzun yıllar yürütmüştür. Ulusal ve uluslararası birçok festival, konser ve organizasyonlarda görev alan Banu Köstem son yıllarda özel piyano öğretmenliği ve kendisi tarafından tasarlanmış holistik bir kültür-sanat eğitimi olan Campus Avant-garde eğitimlerinin yanı sıra, Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesinde de yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak Music in Media derslerini vermektedir.
 

Deniz ERYILMAZ

Özgeçmiş

1965 İstanbul doğumlu olan Deniz Eryılmaz, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitenin İşletme Fakültesinde İşletme Yönetimi eğitimini tamamladı. Arçelik A.Ş. Endüstriyel İlişkiler Müdürlüğünde eğitim uzmanı olarak başladığı iş hayatına personel ve pazarlama bölümlerinde yöneticilik yaparak devam etti. Daha sonra Star TV, Hürriyet Gazetesi, CİNE 5 gibi özel sektörün önde gelen kuruluşlarında orta ve üst düzey yöneticilikler yaptı.

2000 yılında kurduğu Yaşam Atölyesinde danışmanlık çalışmalarını halen sürdürmekte olan Eryılmaz, birçok afet ve kriz olayına gönüllü olarak müdahale eden ekiplerin içerisinde yer almıştır. Aynı zamanda anne-babalara, öğretmenlere, psikologlara, psikolojik danışmanlara, yöneticilere, doktorlara, hemşirelere, öğrencilere ve halka yönelik birçok seminer ve eğitimler vermektedir.

Görev Aldığı Sivil Toplum Kuruluşları:
Türk Psikologlar Derneği İzmir ŞB.,(2000- 2004) Yönetim Kurulu Üyelikleri
Türk Psikologlar Derneği İzmir ŞB (2004-2005) Yönetim Kurulu Başkanı
Türk Psikologlar Derneği Genel Merkez (2005-2007) Yönetim Kurulu Üyeliği
Türk Psikologlar Derneği İzmir ŞB (2008-2010) Yönetim Kurulu Başkanı
Aile Danışma Merkezleri Derneği- Başkan Yardımcısı- 2011
Türk Psikologlar Derneği İzmir Şb. Yönetim Kurulu Başkanı -2016- Devam ediyor

Hatice Pınar DEMİRCİ

Özgeçmiş

Hatice Pınar Demirci, 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite yılları boyunca çocuk yuvaları ve çeşitli derneklerde gönüllü faaliyetlere katılmıştır. Lisans eğitiminin hemen ardından Koç Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Bu sırada yoğun olarak çocukluk dönemi ve ebeveynlik tutum ve becerileri konularında çalışmıştır. Çalıştığı projelerde ve tez çalışmasında Türkiye’deki erken çocukluk dönemindeki çocukları ve yakın çevresinin etkileşimini anlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 7 yıl boyunca Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) eğitim sorumlusu olarak görev almış, risk altındaki çocukların desteklenmesi, etkili ebeveynlik, cinsiyet eşitliği, farklılıklara saygı ve çocuk koruma konularında çalışmıştır. Program ve eğitim içeriği geliştirme, süpervizyon, eğitimcilik, proje yönetimi, saha koordinasyonu aldığı sorumluluklardan bazılarıdır. Gelişim psikolojisi ve eğitim alanındaki çalışmaları onu yıllar içinde Klinik Psikoloji alanında da uzmanlaşmaya götürmüştür.

Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tez çalışmasını yürütmektedir. Klinik çalışmalarının yanı sıra, çocuklar ve ebeveynlere yönelik program geliştirme konusundaki çalışmalarına devam etmektedir.

N. Banu DEMİREL

Özgeçmiş

1968 yılında İzmir’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1986 yılında İzmir Özel Amerikan Kız Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak 1992 yılında İzmir Barosu’na kayıtlı avukat olarak lisansını aldı. Bir süre Teba Şirketler Grubunda Avukat olarak çalıştı. 1994-1995 yıllarında Uluslararası Hukuk mastırını University of Houston Law Center’da yaparak LLM diploması aldı. Unilever Holding A.Ş.’de Hukuk Müşaviri ve Marka Vekili olarak görev aldı. 1999-2003 yılları arasında Malezya’da yaşadı. Döndükten sonra bir süre aile şirketinde çalıştı. 2009-2015 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. Halen şirket avukatı olarak mesleğini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Özgür Erdur BAKER

Özgeçmiş

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Texas Üniversitesinden (Austin) Eğitim Psikolojisi alanında yüksek lisans, Danışma Psikolojisi (‘Counseling Psychology’) alanında doktora derecesi almış, profesyonel intörnlüğünü ise Duke Üniversitesinde tamamlamıştır. Temel çalışma alanları travma ve afet psikolojisi, duygu yönetimi, ruminasyon, kriz yönetimi ve danışmanlığı, okul şiddet ve zorbalığı, internet teknolojilerinin çocuk ve gençler üzerindeki etkisi (özellikle, siber zorbalık), toplumsal cinsiyet ve kültüre duyarlı danışma süreçleridir. Hali hazırda yazar ve editörlüğünü yaptığı “Kriz Danışmanlığı”, “Afetler, Krizler, Travmalar ve Psikolojik Yardım” başlıklı iki kitabı vardır. Ayrıca siber zorbalık ve travma/afet psikolojisi konularına dair ulusal ve uluslararası çeşitli kitap bölümleri, konferans bildirileri ve makaleleri bulunmaktadır. Okullarda toplumsal cinsiyet eşitiğinin sağlanması, çocuk ve ergenlerin korkuları, okul şiddeti, yas ve yas tepkileri, afet psikolojisi ve afet eğitimi gibi konularda yürüttüğü ulusal ve uluslarası projeleri vardır.

Prof.Dr. Özlem Gencer KIDAK

Özgeçmiş

1986'da Bornova Anadolu Lisesini bitirdi. Tıp Fakültesi eğitimini 1993'de Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamlayıp; 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı’ndan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanlığını aldı ve aynı klinikte Öğretim Görevlisi, Yardımcı Doçent, Doçent ve Profesör olarak görev yaptı. İdari görevleri Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Başhekim Yardımcılığı ve Anabilim Dalı Başkanlığıdır. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği, İzmir Tabip Odası üyesidir. Odağ Vakfı Psikanalitik Grup Psikoterapisi ve Tavistock Bebek Gözlemi eğitimini tamamladı. Tavistock M11 Çocuk Psikiyatristleri Psikoterapi eğitiminin kuramsal bölümünü bitirdi. Triple-P Olumlu Anne-Babalık eğitimini 2012’de; Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini 2020’de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalındaki görevinden Mayıs 2019’da emekli olarak ayrıldı. Halen Çocuk ve Genç Psikiyatristi olarak kendi özel muayenehanesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Serkan KAHYAOĞLU

Özgeçmiş

Serkan Kahyaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Uluslararası geçerliliği olan Transaksiyonel Analiz ekolünün eğitimini almış, eğitim ve psikoterapi çalışmalarında bu yaklaşımı kullanmaktadır.

Meslek hayatı boyunca bir yıl devlet okulunda, beş yıl Koç Özel İlköğretim ve Lisesinde psikolojik danışmanlık, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda altı yıl eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Geliştirdiği ve uyguladığı eğitim programlarından bazıları şunlardır: Baba Destek Programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Benimle Oynar Mısın? Televizyon programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı- TRT), Benim Ailem Aile Çocuk Eğitim Programı, 7-19 Aile Eğitimi ve 0-18 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı), ARDIÇ Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Programı (T.C. Adalet Bakanlığı ve UNICEF). Ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılıklara Saygı, Geribildirim Yöntem ve Teknikleri, İletişim Becerileri, Grup Yönetimi, Eğitici Eğitimi konularında içerik geliştirmiş ve uygulamıştır.

Porta’nın kurucu ortaklarından olan Serkan Kahyaoğlu, 1996 yılından beri eğitim-danışmanlık ve psikoterapi alanında çalışmaktadır. Özellikle ergen, genç ve yetişkinlerle çalışan Serkan Kahyaoglu ebeveynlere yönelik danışmanlık ve çift terapisi de yapmaktadır. Psikoterapi alanında yoğun olarak kaygı, ilişki sorunları, depresyon alanlarında deneyime sahiptir.

Prof.Dr. Zeki YÜNCÜ

Özgeçmiş

Prof. Dr. Zeki YÜNCÜ: Saint Joseph ve Tevfik Fikret Lisesi mezunudur. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde lisans ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD’nda uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi AD’nda uzman hekim olarak çalışmaya başlamıştır. 2003 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Ergen Alkol Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (EGEBAM) sorumlu uzman olarak görev yapmıştır. 2008 yılında yardımcı doçent, 2010 yılında doçent ve 2015 yılında profesör ünvanı almıştır.  2016-2022  yılları arasından  EGEBAM’ın, 2018-2021  yılları arasında ıEge Üniversitesi Madde Bağımlılığı İlaç Bilimleri ve Toksikoloji Enstitüsü’nün Müdürlüğünü yürütmüştür. Sayın Yüncü, halen Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim üyesi, EGEBAM müdür yardımcısı görevlerinin yanısıra 2021 yılı haziran ayından bu yana kendi kliniğinde çalışmaktadır.

Çok sayıda yayınlanmış bilimsel makale ve bildirisi bulunan Yüncü, aynı zamanda Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliğince erişkin çocuk ve ergen terapistidir.

Yönetim Kurulu

Serkan KAHYAOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Özgeçmiş

Serkan Kahyaoğlu, Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans yapmıştır. Uluslararası geçerliliği olan Transaksiyonel Analiz ekolünün eğitimini almış, eğitim ve psikoterapi çalışmalarında bu yaklaşımı kullanmaktadır.

Meslek hayatı boyunca bir yıl devlet okulunda, beş yıl Koç Özel İlköğretim ve Lisesinde psikolojik danışmanlık, Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda altı yıl eğitimden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. Geliştirdiği ve uyguladığı eğitim programlarından bazıları şunlardır: Baba Destek Programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı), Benimle Oynar Mısın? Televizyon programı (Anne Çocuk Eğitim Vakfı- TRT), Benim Ailem Aile Çocuk Eğitim Programı, 7-19 Aile Eğitimi ve 0-18 Yaş Aile Eğitim Kurs Programı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı), ARDIÇ Kanunla İhtilafa Düşmüş Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Programı (T.C. Adalet Bakanlığı ve UNICEF). Ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Farklılıklara Saygı, Geribildirim Yöntem ve Teknikleri, İletişim Becerileri, Grup Yönetimi, Eğitici Eğitimi konularında içerik geliştirmiş ve uygulamıştır.

Porta’nın kurucu ortaklarından olan Serkan Kahyaoğlu, 1996 yılından beri eğitim-danışmanlık ve psikoterapi alanında çalışmaktadır. Özellikle ergen, genç ve yetişkinlerle çalışan Serkan Kahyaoglu ebeveynlere yönelik danışmanlık ve çift terapisi de yapmaktadır. Psikoterapi alanında yoğun olarak kaygı, ilişki sorunları, depresyon alanlarında deneyime sahiptir.

N.Banu DEMİREL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Özgeçmiş

1968 yılında İzmir’de doğdu. Orta ve lise öğrenimini 1986 yılında İzmir Özel Amerikan Kız Lisesinde tamamladı. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra avukatlık stajını tamamlayarak 1992 yılında İzmir Barosu’na kayıtlı avukat olarak lisansını aldı.

Bir süre Teba Şirketler Grubunda Avukat olarak çalıştı. 1994-1995 yıllarında Uluslararası Hukuk mastırını University of Houston Law Center’da yaparak LLM diploması aldı. Unilever Holding A.Ş.’de Hukuk Müşaviri ve Marka Vekili olarak görev aldı. 1999-2003 yılları arasında Malezya’da yaşadı. Döndükten sonra bir süre aile şirketinde çalıştı. 2009-2015 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. Halen şirket avukatı olarak mesleğini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Figen ÇOK

Özgeçmiş

Lisans derecesini 1984 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümünde yüksek lisans öğrenimine başlamış ve 1987 yılında Araştırma Görevlisi olarak bu fakültenin akademik kadrosuna katılmıştır. 1993 yılında doktora derecesini almış ve aynı yıl yardımcı doçentliğe atanmıştır. 1994-1995 akademik yılında ABD Oregon State University Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma Bölümünde Dr. Liz Gray’ın evsahipliğinde konuk öğretim üyesi olarak görev yapmış ve “Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Davranışları ve HIV/AIDS” konulu uluslararası araştırmanın Türkiye ayağını yürütmüştür. 1997 yılında “Eğitim Psikolojisi” alanında doçent ünvanı ve 2003 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde profesörlük unvanı almıştır. Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölüm Başkanlığı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli görevler yürüttüğü Ankara Üniversitesinden 2010 yılında emekli olmuş ve Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde çalışmaya başlamıştır. 2010-2012 yılları arasında Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma programı öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. Eylül 2012 den bu yana TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

Prof. Dr. Figen Çok’un ergenlikte psikososyal gelişim, cinsel gelişim ve eğitim, yetişkinliğe geçiş, gençlik ve katılım gibi çeşitli konularda proje ve yayın etkinlikleri bulunmaktadır. Araştırma konuları arasında ergenlikte psikososyal gelişim, benlik kurgusu, kendini gizleme, ergenlikte risk alma, ergenlikte stresle başa çıkma, romantik ilişkiler, beliren yetişkinlik, kimlik gelişimi, HIV/AIDS ve ergenler, cinsellik eğitimi, beden imgesi, ergenler ve medya, gençlik ve katılım gibi konular sayılabilir. Yayın etkinlikleri arasında Türkçe ve İngilizce makalelerin yanı sıra Türkçe kitap ve ergenlik konusundaki ders kitabının Türkçeye çevirisi de yer almaktadır ve bu eser 2009 yılında TÜBA’nın ders kitapları ödülüne layık bulunmuştur. Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı, TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi BAP, AB Yaşam Boyu Öğrenme ve Gençlik programlarından LDV ve IP gibi çeşitli tabanlarda çoğu yürütücü olduğu çeşitli projelerde görev yapmıştır. MEB tarafından yürütülen ERDEP (Ergenlik döneminde değişim) projesinde, İKGV ve YÖK ile yürütülen “Ergenlerin sağlık bilincini geliştirme projesi”nde çalışmıştır.

Çeşitli akademik kuruluşlara üyelikleri bulunan ve çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel toplantının bilimsel kurulunda görev almış olan Prof. Dr. Çok, Avrupa Ergenlik Araştırmaları Derneği’nin (EARA) başkanıdır. Prof. Dr. Çok evli ve iki çocuk annesidir.

Prof. Dr. Özgür Erdur BAKER

Özgeçmiş

Prof. Dr. Özgür Erdur-Baker halen Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma ve Rehberlik programında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Texas Üniversitesinden (Austin) Eğitim Psikolojisi alanında yüksek lisans, Danışma Psikolojisi (‘Counseling Psychology’) alanında doktora derecesi almış, profesyonel intörnlüğünü ise Duke Üniversitesinde tamamlamıştır.

Temel çalışma alanları travma ve afet psikolojisi, duygu yönetimi, ruminasyon, kriz yönetimi ve danışmanlığı, okul şiddet ve zorbalığı, internet teknolojilerinin çocuk ve gençler üzerindeki etkisi (özellikle, siber zorbalık), toplumsal cinsiyet ve kültüre duyarlı danışma süreçleridir. Hali hazırda yazar ve editörlüğünü yaptığı “Kriz Danışmanlığı”, “Afetler, Krizler, Travmalar ve Psikolojik Yardım” başlıklı iki kitabı vardır. Ayrıca siber zorbalık ve travma/afet psikolojisi konularına dair ulusal ve uluslararası çeşitli kitap bölümleri, konferans bildirileri ve makaleleri bulunmaktadır. Okullarda toplumsal cinsiyet eşitiğinin sağlanması, çocuk ve ergenlerin korkuları, okul şiddeti, yas ve yas tepkileri, afet psikolojisi ve afet eğitimi gibi konularda yürüttüğü ulusal ve uluslarası projeleri vardır.

Hatice Pınar DEMİRCİ

Özgeçmiş

Hatice Pınar Demirci, 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

Üniversite yılları boyunca çocuk yuvaları ve çeşitli derneklerde gönüllü faaliyetlere katılmıştır. Lisans eğitiminin hemen ardından Koç Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında yüksek lisans yapmıştır. Bu sırada yoğun olarak çocukluk dönemi ve ebeveynlik tutum ve becerileri konularında çalışmıştır. Çalıştığı projelerde ve tez çalışmasında Türkiye’deki erken çocukluk dönemindeki çocukları ve yakın çevresinin etkileşimini anlamaya yönelik çalışmalar yapmıştır.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra 7 yıl boyunca Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) eğitim sorumlusu olarak görev almış, risk altındaki çocukların desteklenmesi, etkili ebeveynlik, cinsiyet eşitliği, farklılıklara saygı ve çocuk koruma konularında çalışmıştır. Program ve eğitim içeriği geliştirme, süpervizyon, eğitimcilik, proje yönetimi, saha koordinasyonu aldığı sorumluluklardan bazılarıdır. Gelişim psikolojisi ve eğitim alanındaki çalışmaları onu yıllar içinde Klinik Psikoloji alanında da uzmanlaşmaya götürmüştür.

Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tez çalışmasını yürütmektedir. Klinik çalışmalarının yanı sıra, çocuklar ve ebeveynlere yönelik program geliştirme konusundaki çalışmalarına devam etmektedir.

Denetim Kurulu

Yeşim HANCIOĞLU

Gençlik Komisyonu

Eğitmenler

Mentör Anneler