Duyurular

13 Ekim 2022 Perşembe

Çocuk ve Travma Lisansüstü Tez Ödülleri

Vakfımız Travma ve Çocuk konusunda araştırma ve hizmet birikimini artırmaya katkıda bulunmak; genç araştırmacıları desteklemek ve “Travma ve Çocuk” konusunda farkındalık yaratmak amacıyla lisansüstü tezleri (yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık tezleri) ödüllendirmektedir.
 
Ödül başvuruları üniversitelerin Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri ve lisansüstü program yürüten Enstitüler tarafından kabul edilen tezleri ve tıpta uzmanlık tezlerini kapsamaktadır. Çeşitli bilim dallarında ya da disiplinler arası bakış açısıyla YÖK’e bağlı enstitülerde sürdürülen lisansüstü programlar ve tıpta uzmanlık dereceleri kapsamında yürütülmüş ve “Çocuk ve Ergenlerde Travma” konusunda bilgi ve çözüm üretmiş, bilimsel açıdan üstün nitelikte; 01 Ağustos 2019 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında tamamlanmış ve ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş tezler ödüle aday gösterilebilir. Psikolojik travmaların çocuklar üzerindeki etkilerine, gelişebilecek olan olası travmatik stres tepkilerinin önlenmesi, sağaltımı ve özellikle çocuk ve ergenlerin travmadan korunmasına/travmalar karşısında güçlendirilmesine yönelik olarak çeşitli yöntemlerle yürütülmüş özgün tezler ödül kapsamındadır. Ayrıca, travma çalışmalarında işe koşulacak yeni araştırma yöntem ve tekniklerinin tartışıldığı, travmanın sosyolojik, ekonomik, kültürel v.b. etmenlerle olan ilişkilerinin incelendiği tezler de ödüle başvurabilir.

Başvuru koşulları ve başvuru süreci: Ödüle aday olmak için tezin Türkiye’de yapılmış olması gerekmektedir. Uluslararası niteliği bulunan Türkiye temelli tezler ödül kapsamındadır. Başvuru sahibinin ve YÖK’e bağlı enstitü tarafından atanmış danışmanının ıslak imzasının yer aldığı eksiksiz doldurulmuş başvuru formunun, tezin tümünün (pdf formatında), yüksek lisans ya da doktora diplomasının (ya da geçici mezuniyet belgesinin); adayın ayrıntılı akademik özgeçmişinin ve vakfın websitesinde belirtilen diğer belgelerin 30.09.2023 saat 24:00’e kadar [email protected] eposta adresine adayın adına hazırlanmış dijital bir klasör olarak ulaştırılması gerekmektedir. Ödül başvuru sahiplerinin başvurunun ulaştığına ilişkin alındı mesajını takip etmeleri önemlidir.

Vakıf Yönetim Kurulu’nca onaylanan Seçici Kurul başvurular arasından bir yüksek lisans ve bir doktora ya da tıpta uzmanlık tezini Egeden Çocuk ve Travma Lisansüstü Tez Ödülü’ ne layık görecektir.

Ödüllerin Takdimi: Ödüller sahiplerine Egeden Çocuk ve Travma Vakfı tarafından 2025 yılında düzenlenecek olan II. Uluslararası Çocuk ve Travma Kongresi’nde takdim edilecektir. Ödüle layık görülen tez sahiplerinin ödüllerini özel bir oturumda alacakları kongreye katılımları vakıf tarafından karşılanacak ve kongre programı kapsamında ödül alan tezler sunulacaktır.
Ayrıca Egeden Çocuk ve Travma Vakfı tarafından ödüle layık görülen yüksek lisans tezi için 3.500 TL ve doktora ya da tıpta uzmanlık tezi için 3.500 TL ödül verilecektir.

Başvuru ve bilgi için iletişim:    
[email protected]
Tel: (232) 459 8369     
                                   
Başvuru için gerekli belgeler:

  • Başvuru formu (ıslak imzalanmış olarak)
  • Tezin pdf formatındaki tam metni
  • Tez danışmanın tarafından tezin ödüle değer olduğuna ilişkin gerekçeli görüş yazısı
  • İlgili enstitü tarafından verilmiş diploma ya da geçici mezuniyet belgesi
  • Başvuru sahibinin ayrıntılı akademik özgeçmişi 
  • KVKK Açık Rıza Metni (katılımcı ve tez danışmanı tarafından imzalanmış olarak)
  • KVKK Aydınlatma Metni (katılımcı ve tez danışmanı tarafından imzalanmış olarak)
  • Taahhütname (katılımcı tarafından imzalanmış olarak)
  •  (Tüm belgeler pdf formatında eksiksiz biçimde klasör olarak eposta ile iletilmelidir.)


Ödül Takvimi:
Eylül 2022- Mart 2023: Ödül Duyurularının Yapılması
01 Nisan – 30 Eylül 2023: Ödül Başvuruları
Haziran 2024: Ödüllendirilen tezlerin vakıf websitesinde duyurularak ilan edilmesi
Ekim 2025 Kongre: Ödüllerin takdim edilmesi ve sunulması

Değerlendirme süreç ve kriterleri:
Seçici Kurul Egeden Çocuk ve Travma Vakfı Yönetim Kurulu tarafından çocuk ve  travmanın çeşitli boyutlarında araştırmalar yapan, yayınları olan, tezler yöneten ve eğitim etkinliklerinde bulunan ve Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri aracılığıyla önerilen jüri üyeliği teklifini kabul eden akademisyen ve uzmanlardan oluşan disiplinler arası bir gruptur. Özellikle çocuk ve travma konusunun farklı boyutlarında akademik çalışmaları bulunan uzmanların seçici kurulda yer almasına özen gösterilmektedir.

Başvuru sonrası öncelikle tezler başvuru koşullarına uygunluğu ve genel özellikleri açısından ön değerlendirmeden geçirilir.  Tez konularına göre her tez ödül için değerlendirilmek üzere en az iki seçici kurul üyesine gönderilir. Tezlerin değerlendirmesi araştırma probleminin önemi ve orijinalitesi, metodolojik özellikleri, Türkiye’de sonraki çalışmalara potansiyel katkısı gibi çeşitli kriterlere göre oluşturulan değerlendirme formu ve buna dayalı puanlama temelinde gerçekleşir. Seçici kurul üyeleri kendi danışmanlıklarında ve Tez İzleme Komitesi üyelikleri ile yürütülen tezlerde görevlendirilemez.

Başvuruda bulunan tezlerin temel alanına göre her tez için belirlenen en az iki seçici kurul üyesinin teze ilişkin değerlendirmesi alınır. İki seçici kurul üyesinin değerlendirme sonuçlarının uyumlu olmaması halinde üçüncü seçici kurul üyesinin değerlendirmesine gidilir. Başvuruda bulunan tezlerin değerlendirme sonuçlarının sıralanması ile ödüle layık bulunan tezler belirlenir.

Başvuru formu ve diğer belgeler için tıklayınız.